Expanzné nádrže

Kód tovaru: 72.18.00   Expanzná nádrž vyrovnáva tlakové zmeny v solárnej inštalácii, ktoré nastávajú v dôsledku rôznych teplôt solárnej...
Kód tovaru: 72.24.00   Expanzná nádrž vyrovnáva tlakové zmeny v solárnej inštalácii, ktoré nastávajú v dôsledku rôznych teplôt solárnej...
Expanzná nádrž pre úžitkovú voduvyrovnáva tlakové zmeny inštalácii úžitkovej vody, ktoré nastávajú v dôsledku rôznych teplôt úžitkovej vody v...
Kód tovaru: 72.11.02   Expanzná nádrž vyrovnáva tlakové zmeny v inštalácii TUV, ktoré nastávajú v dôsledku rôznych teplôt v zásobníku TUV. Objem...
Kód tovaru: 72.18.02   Expanzná nádrž vyrovnáva tlakové zmeny v inštalácii TUV, ktoré nastávajú v dôsledku rôznych teplôt v zásobníku TUV. Objem...
Kód tovaru: 72.24.02   Expanzná nádrž vyrovnáva tlakové zmeny v inštalácii TUV, ktoré nastávajú v dôsledku rôznych teplôt v zásobníku TUV. Objem...

Kontakt

Ing. Milan Tropek MITROX Rabčice 472
029 45 Rabčice
Slovenská republika
+421 903 127 464 mitrox@mitrox.sk
                                                                                                                                                                             počítadlo.abz.cz