Podpora vykurovania

Slnečné kolektory môžu byť takžiež využívané pre podporu vykurovania v budovách. Je nutné brať na vedomie efektívnosť inštalácie, kde je potrebné brať na vedomie nasledovné:
  - aby bol energetický zisk z kolektorov postačujúci pre ohrievanie v budove je nutné, aby budova disponovala nízkymi energetickými stratami (nízkoenergetické a pasívne budovy)
- používaný systém vykurovania musí byť založený na nízkoteplotnom vykurovaní (podlahové, stenové vykurovanie)
- vzhľadom na použitie väčšej inštalovanej plochy kolektorov, je potrebné brať na vedomie odvod prebytočného tepla v letných mesiacoch.

 

1. Základná schéma zapojenia kolektorov pre ohrev úžitkovej vody a podporu vykurovania


2. Schéma zapojenia podpory vykurovania, vykurovania úžitkovej vody a vody v bazéne

Kontakt

Ing. Milan Tropek MITROX Rabčice 472
029 45 Rabčice
Slovenská republika
+421 903 127 464 mitrox@mitrox.sk
                                                                                                                                                                             počítadlo.abz.cz